สะกดคำ
สำนวนไทย
สำนวนไทย + สะกดคำ
InTRENDsive Plus Level 2 (สรุปแกรมมาร์ คำศัพท์ และสำนวนต้องรู้ สำหรับม.ปลาย+ตะลุยโจทย์ O-NET)
Runway Level 4 เนื้อหาใหม่(เน้นการอ่าน การตีความ และเจาะลึกคำศัพท์)
Readors and Righting Level 5 (เน้นทักษะการเขียน และตะลุยโจทย์ errors)
The Finale Level 6 (คอร์สตะลุยโจทย์สอบ GAT) ครบทุกทักษะ
InTRENDsive Plus + Finale (สรุปแกรมมาร์ม.ปลาย + ตะลุยโจทย์ GAT)
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isAurum}}
pc
PC
{{/isAurum}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท