Readors and Righting
สอนโดย฿5,200
เพิ่มเข้าในกระเป๋าเรียน
สิ่งที่ได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ
 • 1 เอกสารประกอบการเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 60 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
 • ได้ใบรับรองหลังจากจบคอร์ส
หมายเหตุ
สรุปแกรมมาร์เข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน และการอ่าน ผ่านการทำโจทย์ errors มากมาย พร้อมทั้งเพิ่มทักษะจับใจความ เน้นคำศัพท์ขั้นสูง จากหนังสือ PRISM READING 4 จาก Cambridge
*ควรเรียนคอร์สนี้คู่กับคอร์ส InTRENDsive

TODO คน ซื้อคอร์สนี้
รายละเอียดคอร์ส
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่มีพื้นฐานแกรมมาร์ ระดับกลางและต้องการฝึก ทำโจทย์ errors เพื่อฝึกทักษะด้านการเขียน และการอ่าน เด็กๆ ที่ต้องสอบ CU-TEP สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

 •   
  EP1
  00:04:17
 •   
  EP2
  01:13:00
 •   
  EP3
  01:09:00
 •   
  EP4
  01:10:00
 •   
  EP5
  00:56:47
 •   
  EP6
  01:00:00
 •   
  EP7
  00:50:27
 •   
  EP8
  01:13:00
 •   
  EP9
  00:55:59
 •   
  EP10
  01:03:00
 •   
  EP11
  01:12:00
 •   
  EP12
  00:56:56
 •   
  EP13
  00:58:25
 •   
  EP14
  01:13:00
 •   
  EP15
  01:00:00
 •   
  EP16
  01:25:00
 •   
  EP17
  00:26:38
 •   
  EP18
  01:00:00
 •   
  EP19
  00:58:14
 •   
  EP20
  01:21:00
 •   
  EP21
  00:54:23
 •   
  EP22
  01:00:00
 •   
  EP23
  00:45:36
 •   
  EP24
  00:52:13
 •   
  EP25
  01:00:00
 •   
  EP26
  00:57:51
 •   
  EP27
  00:34:16
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท