สำนวนไทย
สอนโดย อ.ปิง฿900
เพิ่มเข้าในกระเป๋าเรียน
สิ่งที่ได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ
 • 1 เอกสารประกอบการเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
 • ได้ใบรับรองหลังจากจบคอร์ส

TODO คน ซื้อคอร์สนี้
รายละเอียดคอร์ส
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอร์สสำนวนไทย โดยทุกคนจะได้รู้ ความหมาย และที่มา แบบสนุกสนานสไตล์อาจารย์ปิง

สอนโดย
อ.ปิง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล

ดูประวัติผู้สอนเพิ่มเติม
 •   
  EP1
  00:24:26
 •   
  EP2
  00:21:30
 •   
  EP3
  00:23:14
 •   
  EP4
  00:21:21
 •   
  EP5
  00:23:08
 •   
  EP6
  00:22:24
 •   
  EP7
  00:24:00
 •   
  EP8
  00:18:30
 •   
  EP9
  00:20:58
 •   
  EP10
  00:26:17
 •   
  EP11
  00:24:41
 •   
  EP12
  00:19:50
 •   
  EP13
  00:22:59
 •   
  EP14
  00:27:57
 •   
  EP15
  00:22:22
 •   
  EP16
  00:18:08
 •   
  EP17
  00:14:56
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท