สำนวนไทย
สอนโดย อ.ปิง฿900
เพิ่มเข้าในกระเป๋าเรียน
สิ่งที่ได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ
 • 1 เอกสารประกอบการเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
 • ได้ใบรับรองหลังจากจบคอร์ส

TODO คน ซื้อคอร์สนี้
รายละเอียดคอร์ส
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอร์สสำนวนไทย โดยทุกคนจะได้รู้ ความหมาย และที่มา แบบสนุกสนานสไตล์อาจารย์ปิง

สอนโดย
อ.ปิง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล

ดูประวัติผู้สอนเพิ่มเติม
 •   
  EP1
  00:34:49
 •   
  EP2
  00:23:43
 •   
  EP3
  00:30:15
 •   
  EP4
  00:24:22
 •   
  EP5
  00:24:17
 •   
  EP6
  00:24:17
 •   
  EP7
  00:19:33
 •   
  EP8
  00:22:39
 •   
  EP9
  00:22:57
 •   
  EP10
  00:21:10
 •   
  EP11
  00:23:21
 •   
  EP12
  00:17:03
 •   
  EP13
  00:18:23
 •   
  EP14
  00:15:35
 •   
  EP15
  00:24:10
 •   
  EP16
  00:23:44
 •   
  EP17
  00:18:34
 •   
  EP18
  00:17:24
 •   
  EP19
  00:17:46
 •   
  EP20
  00:19:21
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท